Aanvullende Therapieën                                         

 

Hoofdbehandelmethode is kinesiologie, onder het kopje ‘Behandeling’ heb ik uitgelegd hoe dit werkt.

Om zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen bieden in de behandelingen heb ik meerdere opleidingen/bijscholingen gevolgd en de opleiding medische basiskennis gedaan.

 

In de opleiding kinesiologie leer je met behulp van spiertesten uit te zoeken welke middelen effectief zijn als behandeling. Met kinesiologie kan ik testen welke orthomoleculaire middelen, fytotherapie, homeopathie, voeding, bach bloesem of andere natuurgeneeskundige middelen/methoden belangrijk zijn om in te zetten bij de behandeling.

Omdat ik óók wil weten waarom ik juist deze middelen mag adviseren, wat de werking is van dit middel en of er eventueel ongewenste interacties te verwachten zijn met (regulieren) middelen, heb ik meerdere aanvullende opleidingen gedaan.

 

Belangrijke methoden die kinesiologie ondersteunen zijn de Chinese geneeswijzen, NLP methoden, protocollen en medische basiskennis. Hierbij maak ik gebruik van testdozen die filters bevatten met al deze middelen.

Bij Qing Bai heb ik de basis vakopleiding Chinese geneeskunde gedaan en ik werk graag met acupressuur, wat iedereen thuis zelf kan beoefenen.  In de opleiding Natuurgeneeskundig gezondheidsadviseur heb ik veel geleerd over fytotherapie en homeopathie. Vervolgens heb ik de Orthomoleculaire opleiding volgens Psycho Neuro Immunologie van Natura Foundation. De opleiding Epifysiologie I bij Evenwijs heb ik afgerond.

Dit houdt in dat ik ruime kennis heb van voeding en orthomoleculaire middelen en hier advies in kan geven. 

Daarnaast heb ik Quantum Touch gedaan, Acces Bars en manuele therapie en aanvullende andere bijscholing. 

 

Op het tabblad ‘Laboratorium onderzoek’ beschrijf ik de mogelijkheden met betrekking tot  laboratorium onderzoeken door een professioneel lab. Omdat veel mensen buik-/darmklachten ervaren is de darmscreening een veel gevraagd onderzoek. Hier wordt een volledige analyse van darmflora, ontstekingen, parasitaire belasting en meer gedaan. Naast het aanbieden van een overzichtelijk behandelplan geef ik dan aanvullende voedingsadviezen.

 

 

“Wanneer we ziekten en onbalans van lichaam en geest wil bestrijden,

moeten we eerst de voorwaarden scheppen die ons lichaam nodig heeft

om weer in balans te komen en gezond te zijn.

Dit gaat bijna altijd over stress hanteren, mindfullness, goede relaties,

leefstijl en voeding”.

 

~Hetty~

 

 

 

Tekorten of een te veel aan voedingsstoffen wordt altijd getest, de tekorten worden aangevuld en het teveel aan balaststoffen moeten uit het voedingspatroon verwijderd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.

Hippocrates

 

 

Ik werk altijd vanuit het Holistisch model:

Deze methode gaat uit van de leer van de totale mens, de onderlinge samenhang en de samenwerking van de delen en van de processen.

 

Met andere woorden; onderdelen als organen, psyche, emoties, bloed, zenuwen, sociaal welbevinden, lichamelijk letsel of erfelijkheid worden niet gezien als op zichzelf staande delen. Alle organen zijn afhankelijk van elkaar en werken al dan niet op een goede manier samen. Een darm die niet goed functioneert, is een belasting voor de rest van het lichaam. Wanneer de lever niet werkt heeft dit als gevolg dat hersenen en andere organen  veel schadelijke stoffen vast houden en niet of slecht kunnen fuctioneren. 

 

Ieder mens is nauw verbonden met familie, vrienden, sociale netwerken en milieu.  Dit betekent voor de behandeling het volgende; Welk probleem zich ook voordoet. Of het een psychisch, emotioneel, lichamelijk, sociaal, milieu of erfelijk probleem is,  al die aspecten worden getest, bekeken en zo nodig behandeld.