Videobellen of beeldbellen

 

Wanneer u graag een consult wilt, maar niet in de mogelijkheid bent om de praktijk te bezoeken wegens ziekte of andere omstandigheden, is het mogelijk om het consult te laten plaats vinden via een veilige video verbinding. Ik maak graag gebruik van mdo beeldbellen, een door artsen en therapeuten veel gebruikte toepassing.

Na het maken van een afspraak stuur ik u  een link. Vervolgens klikt u op het afgesproken tijdstip op de link om contact te maken. Het is niet nodig om een programma te downloaden. Er wordt geen informatie bewaard over dit gesprek.

De kosten zijn gelijk aan de tarrieven voor persoonlijke consulten.