Kind in de praktijk

 

In mijn praktijk komen kinderen die begeleiding nodig hebben bij psychische en/of sociale problemen én kinderen met fysieke klachten. De therapie is o.a. geschikt voor kinderen met faalangst, ADHD, ADD, Hoog-gevoeligheid, gebrek aan weerbaarheid, overgewicht, vermoeidheid, angsten, slaapproblemen, pesten of gepest worden, onzekerheid, darmproblemen, depressies, migraine of opvoedingsproblemen. Het is niet mogelijk om alles op te noemen, neem daarom gerust contact op bij vragen.

 

Na de eerste testen en onderzoeken stel ik een overzichtelijk behandelplan/schema op en in overleg met alle betrokkenen gaan we aan het werk. Ik kijk liever naar de mogelijkheden en potenties van het kind dan naar wat het kind (nog) niet kan. De therapie is kindvriendelijk en ouders merken vaak op dat hun kind met plezier naar de praktijk gaat. Voor kinderen die onzeker zijn kan ik er ook voor kiezen om te werken met spel, creatief bezig zijn en soms gaat het beter wanneer we werken met een pony of hond.

 

Uitgangspunt voor de therapie is om kind en ouder(s) te motiveren om actief samen ‘te werken’ aan het probleem. Kinderen van Nu hebben meer te maken met prikkels/invloeden van buitenaf, op school wordt meer gevraagd, ze gaan vaak naar meerdere sport of clubs.  De motorische ontwikkeling blijft vaak achter door te weinig beweging als gevolg van veel t.v. en computer. 

 

 

Inmiddels is het medicijngebruik ook bij kinderen gestegen tot een niveau, waarbij we ons moeten afvragen of dit in belang van het kind is en wat de gevolgen zijn op de langere termijn. Natuurlijke middelen kunnen een uitkomst zijn wanneer het kind last heeft van de bijwerkingen of wanneer ouders vanwege de gezondheid op langere termijn een andere keuze willen maken . Steeds meer ouders kiezen er voor om hun kind met behulp van juiste voeding, homeopathie en natuurlijke middelen te ondersteunen. 

 

De lengte van het traject verschilt per kind, door de methode kinesiologie is dit relatief kort in vergelijking met veel andere methodes. Bij aanvang spreek ik frequenter af en zodra de situatie dit toelaat worden afspraken uitgespreid over langere periodes. 

 

Wanneer er sprake is van dyslexie kan ik doorverwijzen naar een GZ psycholoog om een verklaring op te laten stellen. Op verzoek is het mogelijk om een professioneel rapport te schrijven over de psychische, emotionele en fysieke ontwikkeling van het kind. Dit kan nodig zijn bij doorverwijzingen of het aanvragen van extra hulp op school.