De behandeling

Iedereen, met of zonder doorverwijzing van een arts kan hier terecht. Bij een aanvullend ziekenfondspakket wordt de therapie meestal geheel of gedeeltelijk vergoed. Vragen hierover kunnen het best gesteld worden aan de ziekefondsverzekeraar. Ze zullen vragen naar mijn beroepsvereniging en AGB code. Deze informatie staat onder het ‘gegevens praktijk’.

 

Introductiegesprek:

Na het maken van een afspraak 

een afspraakbevestiging toegestuurd met een anamneseformulier.

Beschrijf hier liefst zo volledig mogelijk de klacht en ziektegeschiedenis. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede anamne én prognose (vastellen van de behandeling). Dit wordt in het eerste consult besproken, vervolgens kan ik in overleg het behandelplan maken. In het introductiegesprek is ruimte voor kennismaking en uitleg van de behandelmethodes. 

 

Meestal is dit gesprek voldoende om vast te stellen of deze behandeling de juiste keuze is. Een zekere ‘klik’ is voor ons beiden van belang. Ik kan een indicatie geven van de tijdsduur van de therapie en in overleg een behandelplan opstellen. Het  spreekt voor zich dat dit tussentijds wordt geëvalueerd en indien nodig, bijgesteld. Dit eerste gesprek duurt doorgaans langer.

 

Consult:

De vervolg consulten nemen ruim een uur in beslag (voor kinderen 45 min.) en zullen  meestal plaats vinden in de praktijk. Soms is het noodzakelijk om een afspraak op school, bij een arts, advocaat of andere instantie te laten plaats vinden. Er is geen standaard behandeling. Voor de een zijn gesprekken en spiegelen van gedrag een belangrijk onderdeel van de therapie, terwijl voor iemand anders voeding, homeopathie, concrete oefeningen en opdrachten of manuele behandeling weer meer ingezet worden.

 

In belang van het kind vraag ik ouders om in het begin aanwezig te zijn, met als doel het gevoel van veiligheid te waarborgen. Later ontstaat meer ruimte om het kind ook alleen te spreken.

Ik werk vaak met een persoonlijk logboekje om aantekeningen te maken en opdrachten op te schrijven. Hierdoor worden doelstellingen en resultaten ook veel concreter vast gelegd. Vooral kinderen vinden het fijn om hier mee te werken.

 

Al 21 jaar lang heb ik de traditie dat kinderen na ieder consult een mooie halfedelsteen mogen uitkiezen. Ze vinden het prachtig om een verzameling aan te leggen en ik vind het een mooie manier om ze zo te belonen voor al hun werk. Iedere steen staat voor het onderdeel waar ze aan gewerkt hebben