De behandeling

Iedereen, met of zonder doorverwijzing van een arts kan hier terecht. Bij een aanvullend ziekenfondspakket wordt de therapie meestal geheel of gedeeltelijk vergoed. Vragen hierover kunnen het best gesteld worden aan de ziektekostenverzekeraar. Ze zullen vragen naar mijn beroepsvereniging en AGB code. Deze informatie staat onder het ‘gegevens praktijk’.

 

Introductiegesprek:

Na het maken van een afspraak wordt

een afspraakbevestiging toegestuurd met een anamneseformulier.

Beschrijf hier zo volledig mogelijk de klacht(en) en ziektegeschiedenis. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goede anamnese én het opstellen van een behandelplan. Dit wordt in het eerste consult besproken, ook is er ruimte voor kennismaking en uitleg van de behandelmethodes. 

 

Meestal is dit gesprek voldoende om vast te stellen of deze behandeling de juiste keuze is. Een zekere ‘klik’ is voor ons beiden van belang. Ik kan een indicatie geven van de tijdsduur van de therapie. Het  spreekt voor zich dat dit tussentijds wordt geëvalueerd en indien nodig, bijgesteld. Dit eerste gesprek duurt doorgaans langer.

 

Consult:

De vervolg consulten nemen ruim een uur in beslag (voor kinderen max. 45 min.) en zullen  meestal plaats vinden in de praktijk. Soms is het noodzakelijk om een afspraak op school, bij een arts, of andere instantie te laten plaats vinden. Er is geen standaard behandeling. 

 

In belang van het kind vraag ik ouders om in het begin aanwezig te zijn, met als doel het gevoel van veiligheid te waarborgen. Later ontstaat meer ruimte om het kind ook alleen te spreken.

Ik adviseer vaak om een persoonlijk dagboekje of schrift aan te schaffen, om aantekeningen te maken en opdrachten op te schrijven. Hierdoor worden doelstellingen en resultaten concreet vast gelegd. Vooral kinderen vinden het fijn om hier mee te werken.

 

Al 22 jaar lang heb ik de traditie dat kinderen na ieder consult een mooie halfedelsteen mogen uitkiezen. Kinderen zijn dol op steden en vinden het prachtig om een verzameling aan te leggen. Ik vind het een mooie manier om ze zo te belonen voor al hun werk. Iedere steen staat voor het onderdeel waar ze die dag aan gewerkt hebben