Vergoedingen door ziekenfonds

 

Ik ben lid van de beroepsvereniging LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen) en val daarmee onder het tuchtrechtcollege van de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg). Daarbij sta ik geregistreerd in het AGB register.

 

Door dit lidmaatschap wordt, afhankelijk van het zorgpakket het consult gedeeltelijk of geheel vergoed. Omdat dit per zorgverzekeraar verschilt en ook jaarlijks veranderd, is het verstandig hierover contact opnemen met de zorgverzekeraar. 

 

De vergoeding komt uit het aanvullend pakket, waardoor het eigen risico van € 385,00 niet aangesproken wordt.

 

Informatie over vergoedingen: www.zorgverzekeringwijzer.nl

 

Zorgverzeraars kunnen vragen om de volgende inschrijfnummers:

 

LVNG: 10003020663

RBCZ: 308399R

AGB  : 90027083

 

 

Aan het eind van ieder consult ontvang je de factuur, die gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar. 

 

Doordat ik lid ben van de LVNG & MBOG bent je er ook van verzekerd dat ik naast de bestaande scholing jaarlijks bijscholingen volg en in het bezit ben van een Medisch Basis diploma (MKB) en Psyocho-sociale basiskennis (PsKB).

 

Het lidmaatschap van de LVNG verplicht mij om jaarlijks bijscholingen en/of opleidingen te volgen en in het bezit te zijn van een Medisch Basis diploma (MKB) en Psycho-sociale basiskennis (PsKB).