Vergoedingen door zorgverzekeraar

 

Het consult: kinesiologie met declaratiecode 24002 wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars. Neem hierover 

contact op met de zorgverzekeraar, zij kunnen u hierover meer vertellen. 

 

Orthomoleculaire middelen en/of laboratoriumtesten worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

 

Wat doen bij een klacht?

 

Prakijk Adoniem is aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten.

Lidmaatschap van de LVNT verplicht therapeuten om te werken volgends gestelde richtlijnen en te voldoen aan de door de LVNT gestelde eisen met betrekking tot nascholing, AVG, beroepsethiek etc. 

Bij eventuele klachten neemt je eerst contact op met mij, mochten wij er niet uitkomen, dan kun je daarna terecht bij de klachtenfunctionaris van de LVNT. LVNt via de link: lvnt.nl/klachten.  

In dit kader ben ik ook aangesloten bij het tuchtcollege TCZ, voor klachten die onder tuchtnormen en beroepscodes vallen. 

 

 

 

De (gedeeltelijke)- vergoeding komt uit het aanvullend pakket, waardoor het eigen risico van € 385,00 niet aangesproken wordt.